Nebory

Bydlení v novém rodinném domě na klidném místě pod Beskydskými vrcholy

Co je nového?

Aktuality

3.12.2013

Daňové změny 2014

Tímto bychom chtěli potenciální zájemce o dům upozornit na skutečnost, že od příštího roku bude jiná sazba daně. Jedná se o sazbu daně z přidané hodnoty z prodeje pozemků. Stávající sazba ve výši 15% bude zvýšena na ...

30.9.2013

Den otevřených dveří 3

S radostí Vám oznamujeme konání dne otevřených dveří v novostavbách rodinných domů v Neborech, který se bude konat 19.10. 2013 v době od 10 do 14 hodin. Při této příležitosti budou vyhlášeny výrazné podzimní slevy těchto ...

16.4.2013

Den otevřených dveří 2

Dne 18. 5.2013 od 10:00 hod, proběhne v areálu rodinných domů v Neborech "Den otevřených dveří". Chceme tak tímto navázat na úspšnou akci, která proběhla v loňském roce. Zveme proto všechny zájemce o bydlení, ale ...

1.11.2012

Kolaudace - druhá etapa

V průběhu měsíce října 2012 proběhla úspěšně druhá etapa kolaudace 4 rodinných domů. Jedná se o rodinné domy č. 2, 8, 9, a 10. Dům č. 1 bude kolaudovaný z kraje příštího roku.  

22.10.2012

Stav prodejů domů

K dnešnímu dni jsou prodány čtyři rodinné domy. Jedná se o domy č. 3, 6, 7 a 9.

26.4.2012

Den otevřených dveří

Dne 26. 5.2012 od 10:00 hod, proběhne v areálu nově vybudovaných rodinných domů v Neborech "Den otevřených dveří". Tímto bychom chtěli pozvat nejenom zájemce o bydlení, ale i ostatní širokou veřejnost k prohlídce nově ...

17.4.2012

Rodinný dům č. 3 - interiéry

Rodinný dům č. 3 je dokončen, včetně vybavení interiérů.

5.4.2012

Rodinný dům č. 5

Podívejte se do naší fotogalerie na nově zařízený dům nábytkem a bytovými doplňky!

15.2.2012

Stav prodejů domů

K dnešnímu dni jsou prodány dva rodinné domy. Jedná se o domy č. 6 a 7.

23.1.2012

Čísla popisná

Dnešním dnem bylo stavebním úřadem vydáno povolení k užívání objektů rodinných domů č. 3, 4, 5, 6 a 7. Těmto domům byla rovněž udělena čísla popisná 508, 509, 511, 513 a 515.

17.1.2012

Kolaudace - první etapa

Dne 17. ledna 2012 proběhla úspěšná první etapa kolaudace 5-ti rodinných domů. Jedná se o rodinné domy č. 3, 4, 5, 6 a 7. Ostatní domy budou kolaudovány ve druhé etapě v průběhu tohoto roku.  

6.10.2011

Video Nebory

   V současné době se dokončují sadové úpravy kolem domů, provádí se oplocení pozemků a vjezdové brány a branky. Provádí se pokládka dřevopolymerových teras před domy. Kliknutím na tento odkaz ...

22.9.2011

Vzrostlá zeleň

U více než poloviny domů je již vidět vzrostlá zeleň.            

22.9.2011

Ochrana travních semen

Po osetí pozemků travním semenem, jsou následně semena ihned zakryta ochrannou fólií. Tím je zajištěno, že při případných deštích nedochází k vymývání travního semene. Zároveň je to i ochrana před slunečními paprsky a ...

18.5.2011

RD 6 - interiér

Rodinný dům č. 6 - další z domů, u kterého bylo dokončeno vnitřní vybavení. Prohlídku tohoto a dalších rodinných domů si je možné domluvit po předchozí telefonické domluvě.

3.1.2011

Prohlídka interiéru novostavby rodinného domu č. 5

Novostavba rodinného domu č. 5 má již téměř dokončené interiéry. V případě zájmu je možné, na základě telefonické domluvy, sjednat si jeho prohlídku.

3.1.2011

Průběh koupě novostaveb rodinných domů

Stále častěji se zájemci o novostavby rodinných domů v Neborech dotazují na průběh vlastní koupě domů. Zde Vám nabízíme postup při prodeji. Rodinné domy, jsou financovány společností D. P. Technology s.r.o. Zájemci, ...

15.9.2010

Pohledy

Pohledy na rozstavěné domy č. 2, 4, 5 a 10

10.9.2010

Rodinný dům č. 6 - Spárování dlažby

V domech se započalo s pokládkou dlažeb 60x60 cm v obývacím pokoji a kuchyni  

23.8.2010

Rodinné domy č. 4 - 7 - pohledy

RD 4-7 - pohledy

30.6.2010

Pohled na domy

Celkový pohled na rozestavěné domy 4, 5, 6 a 7

31.5.2010

Rodinný dům č. 7 - Pokládka střešní krytiny

Na tomto domě probíhá pokládka střešní krytiny Bramac Tegalit.

31.5.2010

Rodinný dům č. 6 - Zateplování

Na tomto domě probíhá zateplování obvodových stěn fasádním polystyrénem tl. 150 mm.

31.5.2010

Rodinný dům č. 10 - Zateplování

Provádění zateplení horních částí štítových zdí

25.5.2010

Rodinný dům č. 6 - Pokládka střešních tašek

Po provedení kompletní střešní konstrukce se započalo s podkládkou střešních tašek Bramac-Tegalit.

25.5.2010

Rodinný dům č. 10 - Dozdívání štítových zdí

Po provedení nosné konstrukce střech, se provádí dozdívání středových štítových stěn.

14.5.2010

Rodinný dům č.4 - Montáž střešních latí

Po provedení pobití střechy prkny a palubkami, se provádí montáž střešních latí.  

12.5.2010

Rodinný dům č. 7 - Tepelná izolace střechy

Na objektech rodinných domů se provadí nadkrokvové tepelné izolace.

10.5.2010

Rodinný dům č. 3 - Dozdívání štítů

Po provedení dřevěných krovů se dozdívají boční štíty obvodových stěn.

10.5.2010

Rodinné domy č. 3 -10

Celkový pohled na hrubé stavby domů.

30.4.2010

Rodinné domy č. 1 a 2 - Betonáž věnců

Dnešního dne probíhala betonáž obvodových železobetonových věnců. Touto betonáží byly ukončeny betonářské práce na domech. Celkově se na domy spotřebovalo dohromady 640 m3 betonové směsi.

29.4.2010

Rodinný dům č. 7 - Vnitřní příčky

V prostorách tohoto rodinného domu se provádějí vyzdívky vnitřních příček

29.4.2010

Rodinný dům č. 5 - venkovní omítky

Provádí se venkovní omítky na plochách mezi dvěmi střešními rovinami. Tím se předejde následnému znečištění střešních tašek omítkovou směsí.  

29.4.2010

Rodinný dům č. 3 - Vsakovací jímka

Probíhá zhotovení vsakovací jímky. Zasypávání předem vykopané a geotextílií vystrojené jámy štěrkovým materiálem.  

21.4.2010

Rodinný dům č. 6 - Montáž elektroinstalace

Na rodinném domě probíhá montáž vnitřních elektroinstalací.

21.4.2010

Rodinné domy č. 1, 8 a 10 - Betonáže věnců a zdění TSZ

Dne 19.04.2010 proběhla betonáž železobetonového věnce u domu č.8.   Dne 20.04.2010 proběhla betonáž železobetonového věnce u domu č.10.   U rodinného domu č. 1 probíhá vyzdívání obvodových stěn systémem ...

14.4.2010

Rodinný dům č. 1 - Příprava na založení zdiva TESUZ

U rodinného domu č. 1 byla započata příprava se založením zdiva, prováděného technologií suchého zdění.

14.4.2010

Rodinný dům č. 10 - Bednění obvodového věnce

U rodinného domu č. 10 probíhá bednění obvodového železobetonového věnce pro následnou betonáž.

13.4.2010

Rodinný dům č. 3 - Betonáže

Na rodinném domě č. 3 dnes probíhaly betonáže železobetonového obvodového věnce a patek nosných sloupů střechy.                  Betonáž základové ...

13.4.2010

Rodinný dům č. 2 - Betonáž základové desky

Dnešního dne proběhla betonáž železobetonové základové desky u rodinného domu č. 2.

12.4.2010

Rodinný dům č. 5 - Zdění vnitřních příček

Začínají se vyzdívat pórobetonové vnitřní příčky. Všechny rodinné domy budou vyzdívány tímto zdivem.  

12.4.2010

Rodinný dům č. 4 - Zdění nosných sloupů

Tvárnice suchého zdění byly použity na vyzdění nosných sloupů u terasy rodinného domu. Sloupy ponesou vazný trám a krokve středové části střechy.

12.4.2010

Rodinný dům č. 2 - Základová deska

Před betonáži základové desky byly položeny ocelové svařované sítě - KARI

9.4.2010

Rodinný dům č. 7 - Montáž oken

U rodinného domu č. 7 se provedla montáž oken do obvodoých stěn  

9.4.2010

Rodinné domy č. 3 a 9 - Provádění obvodových železobetonových věnců

U rodinného domu č. 9 se zhotovuje bednění pro betonáž železobetonového obvodového věnce a u rodinného domu č. 3

9.4.2010

Rodinný dům č. 7 - Pobíjení střech palubkami

Pobíjení střechy u domu č. 7 dřevěnými palubkami

7.4.2010

Rodinný dům č. 6 - Zdění vnitřních příček

Započalo se zděním vnitřních porobetonových příček v domě č. 6

7.4.2010

Rodinný dům č. 5 - Zdění vnitřních příček

Započalo se s vyzdíváním vnitřních porobetonových příček domě č. 5

26.3.2010

Rodinný dům č. 1 - Vodorovné hydroizolace

Provádění vodorovné hydroizolace a domě č. 1  

24.3.2010

Rodinný dům č. 2 - Betonáž základové desky

Provedena betonáž základové desky domu č. 1 a betonáž základových pásů u domu č. 2  

23.3.2010

Rodinný dům č. 7 - Provádění krovu

Provádění krovu na domě č. 7  

18.3.2010

Rodinné domy č. 6 a 7 - Betonáž věnců

Provedena betonáž věnců na domech č. 6 a 7.

9.3.2010

Rodinný dům č. 5 - Konstrukce krovu

Zhotovena konstrukce krovu u domu č. 5

1.3.2010

Rodinný dům č. 4 - Základová deska

Betonuje se základová deska domu č. 4

25.2.2010

Rodinný dům č. 3 - Základová deska

Vybetonovala se základová deska domu č. 3

23.2.2010

Rodinný dům č. 5 - Bednění obvodového věnce

Po vyzdění obvodových stěn systémem TSZ, se u domu č. 5 provádí bednění obvodového věnce.

15.2.2010

Rodinný dům č. 5 - Obvodové zdi systémem tvárnic suchého zdění

U domu č. 5 se zakládají se obvodové zdi systémem tvárnic suchého zdění- TSZ.

1.2.2010

Zhotovení dalších základových pásů

Zhotovení dalších základových pásů a provádění vyzdívek obvodových zdí.

Rychlý kontakt

NEBORY


Obytný soubor Nebory

info@nebory.cz

Kontaktní formulář

Napište číslicí, kolik je 2 + 3